Marieke van der Heyden | Celliste


Marieke van der Heyden | Cello

Klik voor volledig CV Marieke van der Heyden

In mijn werk staat centraal dat concepten vanuit muziek ontstaan. Muziek stuurt bewegers, verklankt een verhaal, roept beelden op, maakt een gevoel los. Mijn kracht ligt in het bedenken en uitwerken van ideeën in muzikale concepten. En daarmee dicht bij mensen te komen. Ik zoek naar originaliteit en toegankelijkheid zonder dat de muziek diepgang verliest. Nieuwsgierigheid, innovatie, inclusiviteit en diversiteit zijn belangrijke waarden voor me. Verbinding is het sleutelwoord.

Mijn grote passie is om met mijn cello en muziek naar mensen te gaan die niet vanzelfsprekend met (klassieke) muziek in aanraking komen. Vanuit deze passie ontwikkel ik projecten en workshops voor o.a. scholen, festivals en (kinder)ziekenhuizen. Ik ben heel gedreven in het inspireren van kinderen om vanuit hun eigen creativiteit en ideeën muziek te maken en te beleven. Om mij hierin verder te ontwikkelen heb ik verschillende trainingen in creative leadership gevolgd.

Ook specialiseerde ik mij in muziekeducatie in het Speciaal Onderwijs en heb ik veel ervaring in het werken met kinderen met ASS, ADHD en andere neurodiversiteit. Ik geloof dat het beeld dat heerst over deze kinderen, een beperkt beeld is. Dat verdient ruimere en kleurrijkere ideeën en vraagt maatwerk. Wat mij steeds ontroert is dat door met hen te werken vanuit creatieve expressie, deze kinderen talenten kunnen laten zien die je niet meteen zou vermoeden.
Om deze talenten zichtbaar en deelbaar en maken heb ik in 2022 Stichting DE SOKKEN VAN ILIAS opgericht. De Sokken van Ilias ontwikkelt muziek-theatrale projecten voor kinderen die niet vanzelfsprekend met kunst kunst en cultuur in aanraking komen en met speciale behoeften buiten en binnen het onderwijs.
www.de-sokken-van-ilias.nl

Naast (elektrische) cello speel ik ook theremin, thereminCELLO en glasharmonica. Ik voel me thuis in vele muzikale stijlen en stromingen. In mijn uitvoerende werk en in de workshops ligt de nadruk op de mogelijkheden om mijn instrumenten, composities en elektronica met elkaar te verbinden. Vanuit mijn affiniteit met theater betrek ik het visuele aspect bij optredens en maak ik liefst verbindingen met andere kunstdisciplines.